Yaşam döngüsü analizi göstermiştir ki ORPOP’un çevre üzerindeki etkisi aynı amaçla kullanılan rakip malzemelere göre çok daha azdır.

ORPOP doğal kaynaların minimum kullanılmasına güzel bir örnektir. %100 geri dünüşümlüdür. Üretimi ve kullanımı esnasında sağlık ve çevre açısından risk yaratmaz. Ozon tabakasına zarar vermez, üretim esnasında CFC ve türevi yazlar kullanılmaz.

Geri dönüşüm işlemleri düşük enerji gerektirir ve atık çıkarmaz. Binalarda ısı yalıtımı sağlandığından ısıtma ve soğutmadan kaynaklanan karbondioksit ve kükürtdioksit gazlarının azalmasını dolayısıyla sera etkisi ve asit yağmurlarının hafiflemesini sağlar.

Mantar ve bakteri üretmez. yüksek kalori değerine sahiptir geri dönüşen ORPOP yakıt olarakta kullanılabilir. 1kg ORPOP 1.3 litre Fuel-Oil kalorisine sahiptir. ORPOP suda çözülmediğinden suda eriyen maddeler yaymaz ve yeraltı su kaynaklarını kirletmez.