Görüldüğü gibi ORPOP® EPS en düşük ısı iletkenlik değerine sahip ambalaj malzemesidir. Isı iletkenlik değeri düştükçe ambalaj malzemesinin ısı yalıtımı özelliği artar. Çok iyi korunması gereken ilaç, aşı, kan vb sağlık ürünleri ile bozulmaya ve erimeye karşı gıda ürünleri ve dondurma ORPOP’un üstün yalıtım özelliği ile korunmaktadır.