ORPOP® (EPS) nem’i absorbe etmez. Düşük K değeri yüksek yalıtım kabiliyetini gösterir.